Đọc mã Qr Code - Qr Code Decode

Đọc mã QR Code trên máy tính nhanh và chính xác qua webcam và upload file ảnh mã QR Code

 

==> Xem Giải pháp quản lý thông tin bảo hành & check hàng chính hãng bằng Qrcode

Share this app for friends