Tạo Mã QR Code Định Dạng Vector Trực Tuyến Miễn Phí

Tạo mã QR Code trực tuyến miễn phí để đưa mã QR Code vào danh thiếp (name card) hay gửi email, truy cập website, chia sẻ vị trí, gửi SMS, gọi điện thoại... xuất ra file định dạng vector .svg, .eps, .png

==> Xem Giải pháp quản lý thông tin bảo hành & check hàng chính hãng bằng Qrcode

Đọc mã Qrcode trên web (Click here)
Tạo Mã QR Code Trực Tuyến Miễn Phí

QR-Code là gì?

QR Code, viết tắt của Quick response code (tạm dịch "Mã phản hồi nhanh") là dạng mã vạch hai chiều, dùng để mã hóa một dạng thông tin nào đó. Một mã QR có thể chứa một địa chỉ web, thời gian diễn ra một sự kiện, thông tin liên hệ, địa chỉ email, tin nhắn SMS, nội dung ký tự văn bản hay thậm chí là thông tin định vị vị trí

Cách đọc mã QR code:

  1. Cài đặt các ứng dụng quét mã QR code lên điện thoại: Tải cho Android, Tải cho IOS, Đọc mã Qrcode trên web
  2. Chạy ứng dụng đó và đặt camera vào ảnh mã QR code
  3. Xem thông tin trả về!

==> Xem Giải pháp quản lý thông tin bảo hành & check hàng chính hãng bằng Qrcode

Chia sẻ ứng dụng cho bạn bè